VI LEGGER NED ETTER NESTEN 60 FARGERIKE ÅR I BRANSJEN

Kjære kunder!

Etter nesten 60 års drift må vi dessverre legge ned Fargerike Næss i løpet av vinteren. Dette skjer på bakgrunn av de siste års driftsresultater, samt endringer i markedet. Det er dessverre ikke mulig for oss å drive en fagbutikk videre i Stavanger. 

 

Dette er selvsagt vemodig både for våre ansatte og firmaet.

 

Vi vil ha en styrt avvikling i løpet vinteren 2019.

 

Nyttig informasjon i forbindelse med avviklingen:

- Vanlige åpningstider ut mars
- Vi vil ikke kunne håndtere bestillinger av gardiner i avviklingsperioden (på grunn av lang leveringstid)
- Alle våre egenkomponerte farger og kunderesepter blir overført til Fargerike Stavanger i Badehusgata 6.
- Det vil være gode tilbud i avviklingsperioden.

 

Vi vil takke alle våre trofaste kunder handelen i løpet av våre nesten 60 fargerike år i bransjen.

 

 

Med hilsen

 

Fargerike Næss 

v/Terje Næss (daglig leder)